detektywipolska.pl

WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW / URZĄDZEŃ INWIGILACYJNYCH

Wraz z upowszechniem urządzeń elektronicznych służących do inwigilacji, ich szeroką ofertą i dostępnością w relatywnie niskich cenach, znacząco wzrosły zagrożenia wynikające z wejścia w posiadanie informacji przez osoby niepowołane.

Podsłuchy, lokalizatory GPS, ukryte kamery to tylko niektóre urządzenia mogące służyć wykradaniu informacji, szpiegostwu, śledzeniu i pozyskiwaniu materiałów kompromitujących lub stanowiących inne zagrożenia dla nas samych i naszej działalności w sferze publicznej czy zawodowej. Prowadzone przez nas badania anty inwigilacji technicznej pozwalają uniknąć tego typu zagrożeń i są elementem szerszego bezpieczeństwa kontrwywiadowczego, niezbędnego w prowadzeniu działalności politycznej, biznesowej, a bywa również, że w życiu prywatnym.

dp

Profesjonalne usługi detektywistyczne

detektywi polska

Nasze biura

INOWROCŁAW, ul. Szeroka 5/10

TORUŃ, Rynek Staromiejski 36-38

WŁOCŁAWEK, ul. Młynarska 

POZNAŃ, ul. Młyńska 13/8

tel +48 516 107 903

biuro@detektywipolska.pl