detektywipolska.pl

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa kontrwywiadowczego, stosowania oraz wdrażania standardów i procedur bezpieczeństwa.

Organizujemy kursy z pozyskiwania informacji metodami białego wywiadu, OSINT-u, weryfikowania wiarygodności biznesowej i finansowej kontrahentów. Wywiązywania się z obowiązków wynikających z ustaw i innych przepisów szczególnych, popartych gotowymi rozwiązaniami praktycznymi.

Prowadzimy kursy dla osób chcących wykonywać zawód detektywa, poznać tajniki pracy, metody, techniki i źródła pozyskiwania informacji. Zdobyć wiedzę na temat ram prawnych i wymogów formalnych prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem usług detektywistycznych. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy niezbędnej dla kandydata na detektywa z zakresu prawa, kryminalistyki i kryminologii. Umożliwiamy zdobycie umiejętności praktycznych prowadzenia działań detektywistycznych w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych. Uczymy taktyki prowadzenia działań, obserwacji, wywiadu, techniki operacyjnej oraz pracy z materiałem dowodowym i wytwarzania dokumentacji.

Odbycie przedmiotowego kursu pozwala na uzyskanie licencji detektywa.

dp

Profesjonalne usługi detektywistyczne

detektywi polska

Nasze biura

INOWROCŁAW, ul. Szeroka 5/10

TORUŃ, Rynek Staromiejski 36-38

WŁOCŁAWEK, ul. Młynarska 

POZNAŃ, ul. Młyńska 13/8

tel +48 516 107 903

biuro@detektywipolska.pl